Årsaker til at folk hører stemmer (ulike diagnoser, rus, søvnmangel etc)

Hører du stemmer i hodet ditt? Ikke vær redd, det trenger ikke å bety at du er mentalt syk. Selv om stemmer i hodet ofte er er et tegn på Schizofreni eller andre mentale lidelser, er det ikke alltid slik.

Forskere er kommet langt siden man første gang begynte å forske på stemmehallusinasjoner og psykisk syke mennesker. Vi vet i dag at det å høre stemmer i seg selv ikke er nok til å klassifisere et menneske som psykisk syk. Faktum er at mellom 5 og 13% av alle voksne mennesker vil en eller flere ganger i løpet av livet oppleve stemmehallusinasjoner. Mange av disse tilfellene kan forklares med søvnmangel, stress, sorg og en rekke andre traumer.

Tross all forskning på området er det mange som fortsatt mener at det å høre stemmer må være et tegn på mental sykdom. Selv innenfor helsevesenet finner man den dag i dag personer som mener det ikke kan være annet en psykisk syke mennesker som hører stemmer. Videre er det en misoppfatning rundt hva stemmene sier. Man går bare ut fra at de som hører stemmer, bare hører høye, kommanderende og negative stemmer, noe som er langt fra sannheten. Om du er plaget med at du hører stemmer du ikke kan forklare, anbefaler vi derfor at du oppsøker minst to leger eller psykologer før du godtar en eventuell diagnose.

At leger og helsepersonell ikke alltid godtar at det kan være andre diagnoser enn Schizofreni eller mental sykdom, kommer nok av at ikke all forskning som gjøres blir publisert. Faktum er at de fleste som forsker på området bruker bare mennesker som allerede er diagnosert med nettopp Schizofreni eller andre mentale lidelser. Forskningsresultater der mennesker uten en diagnose blir brukt får sjelden den oppmerksomheten av fagmiljøet som de fortjener. Flere undersøkelser de siste årene hvor man har snakket med både personer som har fått en diagnose og personer uten diagnose viser at det er mye legestanden ennå ikke vet om dette feltet. Undersøkelser viser blant annet at mennesker uten diagnose kan oppleve stemmene på samme måte som en person med en diagnose. Begge grupper forklarer at de hører stemmene tydelig og klart, og noen hører negative, konfronterende stemmer, mens andre hører stemmer av mer beroligende art. Forskning viser også at sorg spiller en stor rolle hos personer som hører stemmer. Vi tenker ofte at en slik type sorg må bunne ut i bortgangen av noen man holder kjær, men forskning viser at alle typer sorg kan spille en rolle. Det kan være tapet av en jobb, kjærlighet eller følelsen av at man føler seg fortapt i hverdagen. Sorgen over å ikke ha kontroll på sitt eget liv kan ofte føre til negative tanker hos oss mennesker. Om man i lengre perioder tenker bare negativt om seg selv og kritiserer seg selv, og overanalyserer alle valg man tar, kan man komme i en situasjon hvor man ikke lengre klarer å se noe positivt. Uansett hva godt som skjer, uansett hvor bra man egentlig har det, vil man alltid kritisere seg selv. Mange personer uten diagnose forteller at det var nettopp slike perioder med negative tanker som startet deres problemer med stemmehallusinasjoner.

Andre forteller om stemmer som plager dem etter traumer de har opplevd. Spesielt traumer som omhandler at noen de er glad i er blitt skadet. Ikke nødvendigvis grunnet noe de gjort eller ikke gjort, men i et håp om å forklare det uforklarlige, klandrer man ofte seg selv og i mange tilfeller utvikler man en dialog i hodet som har to sider. En negativ og en positiv. Dette er i seg selv et klassisk tegn på Schizofreni, men i disse situasjonen har ikke Schizofreni noe med det å gjøre.