Angst

Angst er den vanligste psykiske helseplagen i Norge i dag. Faktum er at ca. 30% av befolkningen vil oppleve en eller flere perioder med angst i løpet av livet.  Angst kan oppleves ekstremt ubehagelig, men er ikke farlig. Det finnes en rekke ulike typer angst og alvorlighetsgraden varierer enormt fra person til person. Et fellestrekk alle de ulike angsttypene deler, er følelsen av frykt og ubehag. Angst er ofte et tegn på at man i en lengre periode av livet har levd med for mye stress og belastning. Man kan kvitte seg med angsten helt, eller lære seg å leve med den, så fremst man får den hjelpen man trenger. I de fleste tilfeller kan angst behandles uten medikamenter. Angst opptrer ofte sammen med med depresjon i ulik alvorlighetsgrad, og det kan ofte være komplisert å skille de to lidelsene. Mange finner det vanskelig å vite hvordan de skal takle angst og depresjon. Det viktigste å huske er at det er ikke farlig og at det finnes en rekke behandlingsmetoder for både angst og depresjon.

Symptomer på angst er sterke følelser av redsel man ikke kan kontrollere. Noen ganger kan angsten oppleves som et anfall der den plutselig, og uten forvarsel, slår til. Fysisk angst kjennetegnes med økt puls, hjertebank, skjelving og i noen ekstreme tilfeller seriøse pustevansker.

Mange som sliter med angst i det daglige utsetter å oppsøke hjelp da de er redd det å bli diagnosert med angst skal følge dem resten av livet. Det er ingen grunn til å tro det. Fakta er at de fleste som får diagnosen angst klarer å jobbe seg ut av angsten med hjelp fra profesjonelle og sine pårørende. For de som opplever mer alvorlige tilfeller av angst, er det fullt mulig å lære seg teknikker og øvelser som både begrenser antall angstanfall og demper intensiteten av dem. Så i stedet for å utsette legebesøket bør man oppsøke hjelp, jo før jo heller. Det å snakke med noen om angsten man opplever, er først steg på veien til et angstfritt liv.

Som vi har vært innom tidligere finnes det en rekke ulike typer angst. For at du bedre skal kunne forstå hva angst er, skal vi ta for oss de fire vanligste typene.

Sosial angst

Sosial angst opptrer som ubehag eller angst i møte med andre mennesker. Sosial angst er den mest vanlige angstlidelsen i Norge. Den kan faktisk ofte behandles ved å ta kurs i hvordan man skal snakke foran en forsamling eller kurs i hvordan holde en tale.

Fobier

Nok en vanlig lidelse blant folk flest. Fobier er redselen for en spesifikke ting eller hendelser, for eksempel redsel for å fly, redsel for edderkopper, høyder eller lignende. Redselen oppleves ofte så sterkt at man går til ekstreme skritt for å unngå det man frykter.

Panikkangst

Denne type angst er ofte vanskelig å forklare. Den angriper uten noe forvarsel og kan i ekstreme tilfeller lede til at man besvimer eller kaster opp. Denne typen angst er en av de vanskeligere å behandle da man ofte ikke vet hva som forårsaker anfallene.

Agorafobi.

En angstlidelse som gjør at man ikke tør forlate sitt hjem eget hjem eller bevege seg utendørs. Personer som sliter med agorafobi føler spesielt ubehag i åpne landskap og i omgivelser med mange mennesker.

Det finnes i dag en rekke behandlinger for dem som sliter med angst. Det er dog viktig at man klarer å diagnosere hvilken type angst det er en plages med, da behandlingene varierer mye. Fokuser på en behandling du føler passer deg. Ofte vil en profesjonell kunne anbefale både to og tre ulike behandlingsmetoder for en og samme angst type. Prøv ut de forskjellige og bestem deg for den du føler deg mest komfortabel med.