Depresjo

Depresjon er ikke noe le av. Depresjon vil påvirke så mange som 30% av oss, en eller flere ganger i livet. Regner man med alle pårørende i tillegg, er det ikke mange som ikke vil føle depresjon på kroppen i alle fall en gang i løpet av livet. Det er utallige grunner til at personer opplever depresjon. Vitenskapen har faktisk ikke noe konkret svar på hva det er som forårsaker depresjon.

Depresjon kan ofte være et tegn på mer alvorlige sykdommer. Om man sliter med depresjon over lengre perioder anbefales det at man oppsøker lege for en profesjonell vurdering.

Tegn på depresjon kan være, nedtrykthet, tungsinnet, sur, irritabel, konsentrasjonsproblemer, nedstemthet, tiltaksløshet, fortvilelse, redsel eller til og med sinne, for å nevne noen. Man bør også være oppmerksom på angst, da angst ofte kommer sammen med depresjon. Symptomene på angst og depresjon kan variere fra person til person. Er du i tvil om du har depresjon eller ikke, er en god start å først snakke med en venn eller et familiemedlem. Om du finner det vanskelig å snakke med noen du kjenner, fins det en rekke organisasjoner du kan kontakte via telefon eller epost. Mange ganger vil en depresjon gå over av seg selv, så det er viktig å ikke grave seg ned om man føler seg deprimert. Depresjon er ofte et tegn på at det er noe i livet man ikke føler man har kontroll på. Det kan være jobben, kjærligheten eller en vanskelig familiesituasjon. Mange som har opplevd depresjon har i ettertid forklart at depresjonen startet da de følte de ikke kunne hjelpe en venn eller familiemedlem som selv befant seg i en vanskelig livssituasjon.

Det finnes i dag ingen konkrete tester man kan ta for å avklare om man har depresjon eller ikke. Om man er usikker på om det er depresjon man sliter med, må man kontakte lege. En lege vil kunne hjelpe deg med en diagnose og viktigst; en lege kan sikre at du får den hjelpen du trenger. For noen er antidepressive medisiner og samtaler løsningen. For andre holder det med samtaler med helsepersonell eller psykolog. Før man takker ja til antidepressive medisiner bør man være oppmerksom på at de i mange tilfeller er meget avhengighetsskapende. Føler du deg usikker på legens diagnose eller forslag til behandling, kan du kontakte helsedirektoratet for retningslinjer til diagnostisering og behandling  av depresjon.

For de fleste som sliter med depresjon er det best å møte på jobb eller skole hver dag. Det kan føles uoverkommelig i perioder, men all forskning viser av aktivitet og daglige gjøremål hjelper en å bekjempe depresjonen raskere. Man kan kontakte psykiskhelse.no eller NAV for hjelp med tilrettelegging på arbeidsplassen eller skole. Man kan ikke alltid holde de tunge tankene på avstand. Men man kan med noen enkle grep ofte unngå at tunge tanker blir til depresjon.

Ha en plan for hverdagen. Hva skal du spise om du føler deg litt tung og lei, hva gjør du om stress og tunge tanker hindrer en god nattesøvn, hva gjør du for å bekjempe de tunge tankene før de tar overhånd. Om du tar deg tid til å lage en liste med punkter og henger listen på for eksempel kjøleskapet, vil du gjentatte ganger hver dag bli påminnet hva du skal gjøre i løpet av dagen for å holde de tunge tanken og depresjon på avstand. Det er heller ingen tvil om at trening hjelper mot depresjon. Finn deg en treningspartner som du kan snakke med så personen er oppmerksom på hva du går igjennom. Selv enkel trening har vist seg å ha meget gode resultater, så en daglig spasertur i frisk luft sammen med en samtalepartner kan gjøre underverker for et tungt sinn.