Støttetelefoner du kan ringe til (Kirkens SOS, Mental Helse mfl.)

For deg som sliter med å høre stemmer finnes det mange som tilbyr hjelp og støtte. Det er bevist i utallige studier, at det å snakke med noen om sine problemer med stemmehallusinasjoner er det viktigste man kan gjøre. For de fleste som sliter med å høre stemmer er det å skulle snakke med noen en vanskelig avgjørelse. Det er ikke alltid lett å skulle åpne seg for sine nærmeste. En samtale med en totalt fremmed kan ofte være mye enklere. Vi har derfor laget denne oversikten over flere organisasjoner som sitter klar til å hjelpe deg.

Mental helse

Mental helse har drevet hjelpetelefon siden 1992. De har bemannede telefoner 24 timer i døgnet 365 dager i året. Det er gratis å kontakte dem via telefon 116123. Om det hele virker litt for skummelt, kan man også kontakte dem via et eget kontaktskjema på deres hjemmeside.

Kirkens SOS

Kirkens SOS er Norges største døgnåpne krisetjeneste på telefon og Internett. Kirkens SOS er alltid på jobb og har lang erfaring med mentale lidelser. Unikt for Kirkens SOS er at du kan kontakte dem via telefon, sms og mail. Deres medarbeidere er alle frivillige. Det er ikke leger eller helsepersonell du får snakke med, men medmennesker som vet hvor tøff hverdagen kan være.

ABUP –  Avdeling for barn og unges psykiske helse, Sørlandet sykehus HF

Abup gir spesialisert helsetilbud til barn og unge (0-18 år) med psykiske utfordringer, og deres pårørende. Abup er den sykehusavdelingen i Norge med størst forskningsmiljø eg aktivitet. Deres fagfelt er barn og unge. Takket vært forskere og ansatte ved Abup har det de siste årene vært en markant økning i innsamling av informasjon hva gjelder unge mennesker og mentale lidelser.

Voksne for Barn

Voksne for Barn er en ideell medlemsorganisasjon som i over 50 år har jobbet for barns oppvekstvilkår og psykiske helse. Deres arbeid ligger i å bygge robusthet og styrke rundt dem som sliter med mentale problemer.

Barneombudet

Barneombudet er talsperson for barn og unge som ikke kan tale sin egen sak. De jobber for barns rettigheter, sikkerhet og sørger for at barn og unge får den hjelp de har krav på. Barn kan kontakte barnevernet via epost, brev eller telefon. Mer informasjon finner du på barneombudets hjemmeside.

Reform – Ressurssenter for menn

Reform er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for å gi menn som befinner seg i en vanskelig livssituasjon en hjelpende hånd. Reform driver hjelpetilbud i tillegg til at de dokumenterer og formidler kunnskap om menns livssituasjon i Norge i dag. Reforms hjelpetelefon er åpen daglig mellom 17.00 og 21.00

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP)

LPP er en landsomfattende interesse- og brukerorganisasjon som jobber for pårørende av dem som sliter med psykiske problemer. LPP jobber for at pårørende skal bli hørt og spurt om deres opplevelser med psykisk helse og de utfordringer det legger på familien og de pårørende. LPP er partipolitisk uavhengig, og er livssynsnøytral.

Landsforeningen We Shall Overcome (WSO)

WSO er en bruker- og interesseorganisasjon som har fokus på å endre mentalitet og praksis i det norske helsevesenet. De baserer alt av sitt arbeid på erfaringsbasert kunnskap. De aller fleste som i dag jobber for WSO har levde med psykiske helseproblemer i en eller annen form.

Morild

Morild er en nettside for barn og unge som lever med belastningen av en ustabil hjemmesituasjon. Være det seg rus, vold eller mentale problemer i familien. Deres ansatte er tilgjengelig døgnet rundt for unge mennesker som trenger noen å snakke med. Alle samtaler skjer via “snakkerommet”, som er en nettbasert chat-tjeneste som sørger for at barna kan føle seg trygg og 100% anonym.