Behandling for deg som hører stemmer

Hører du stemmer til personer du ikke kan se? Er du redd du har en mental lidelse? Ikke vær det. Du er på ingen måte alene. Det er mange som hører stemmer i det daglige som overhodet ikke lider av en mental sykdom. Mange velger å gå til lege eller søker hjelp fra en psykolog, i seg selv ikke noe galt med det, men mange har ikke bruk for profesjonell hjelp. Der er en rekke ting man kan gjøre selv for å få bukt med problemet.

Første steg på veien er å forholde seg til stemmene man hører. Mange som hører stemmer føler seg naturlig nok forvirret og prøver å flykte fra stemmene. Det er ingen løsning. Som alt annet her i livet må man tørre å stå ansikt til ansikt med det som plager en. Hvis ikke kommer man aldri til å finne en løsning på problemet. Så ikke fornekt stemmene du hører, ønsk dem velkommen og ta deg tid til dem. Et smart triks er å alltid ha med seg en notatbok. Når du hører stemmer bør du ta deg tid til å lytte til dem, noter hva de sier og hva du føler mens de prater. Det kan være krevende, men prøv å fokuser på de positive stemmene. Hør hva de sier og prat med dem i en rolig tone. Husk at du skal ønske dem mentalt velkommen. Forhold deg rolig og pust dypt. Målet med denne øvelsen er å bli kjent med stemmene dine, og lære deg å fokusere på de positive stemmene, samt vise deg selv at det er du som har kontrollen. Husk, det å høre stemmer er ikke alltid negativt. Mange som lykkes med denne teknikken lærer ikke bare å leve med stemmene, de lærer å bruke dem til noe positivt. .

Negative stemmer

Den største utfordringen har nok de som bare hører negative stemmer. Stemmer som ikke er på din side, som bare avbryter tankene dine og prøver å overtale deg til å ta dumme valg. Det første dere som sliter med slike stemmer må innse, er at selv om stemmene avbryter tankene hele tiden, betyr det ikke at du må lytte til dem. Det er mange som hevder at de som hører stemmer ikke har noe valg. De må gjøre det stemmene sier, men det er ikke sant. Selv om du hører stemmer er det du som bestemmer over egne tanker og handlinger. Du trenger ikke følge rådene til stemmene blindt og det er viktig at du forteller dem det. Prøv å unngå stressende situasjoner, ha med deg notisblokken din og noter hvor du er, hvem som er rundt deg og litt om hva du gjør når stemmene snakker som verst. Prøv så å unngå situasjoner som du vet stemmene ikke liker. Når du har jobbet med dette en periode kan du utfordre deg selv mer og mer. Oppsøk situasjoner du vet stemmene ikke liker, vis dem at det er bare du som bestemmer. Vil de være en del av livet ditt, må de innfinne seg med deg som sjef.

Snakk om det

Denne øvelsen er kanskje den vanskeligste av alle metoder. Det er mange myter rundt det å høre stemmer og mange som er plaget stemmer føler skam. Derfor er det ikke lett å skulle snakke med noen om det, men det fins en hel del artikler og forskning som viser at nettopp det å være åpen om sine problemer med sine nærmeste er til stor hjelp. De fleste personer som har prøvd denne metoden forteller at selv om det var meget tøft i starten, var det til stor hjelp å måtte forklare for andre hva stemmene sier. De fleste forteller at det gir dem et helt nytt syn på problemet og nye verktøy i sitt videre arbeid med stemmene.